ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

Family Diabetes-related Stress Impact on Young Patients’ Glycemic Control of Diabetes Mellitus Type 1 - A Systematic Review

Canadian Family Physician Journal, vol.59 pp.143-149

February 2013

The main goal of this systematic review is to investigate the way that family stress influences glycemic control, among young (<18 year-old) diabetic patients. In most studies family stress was negatively correlated to patients’ glycemic control. Family function was strongly related to a patient’s glycemic control, while family conflict is adversely associated with glycemic control. Families of low socioeconomic class, those of adolescent diabetics, and those of single parents are more prone to diabetes-related stress and thus more susceptible to worse glycemic control. Therapeutic psychological interventions and educational programs can help alleviate family diabetes-related stress and improve glycemic control.

 

Short-term Impact of a Stress Management and Health Promotion Program on Perceived Stress, Parental Stress, Health Locus of Control and Cortisol Levels in Parents of Children and Adolescents with Diabetes Type 1: A Pilot Randomized Controlled Trial

Explore: The Journal of Science and Healing 

 

Eleni Tsiouli, MSc

,

 Vassilis Pavlopoulos, PhD

,

 Evangelos C. Alexopoulos, MD, DSc, MSc, PhD

,

 George Chrousos, MD, DSclow asterisk

,

 Christina Darviri, Pr
 
Background: Parents of children and adolescents with Diabetes Type I usually experience high stress levels as they have to cope with multiple demands in their everyday life. Different complex interventions have been implemented, which sometimes have led to opposite results.
Objective: The purpose of this study was to assess stress levels in parents of children and adolescents with DT1 and to evaluate the effectiveness of a stress management program (progressive muscle relaxation combined with diaphragmatic breathing) in reducing perceived and parenting stress, increasing internal locus of control, promoting healthy lifestyle and normalizing cortisol levels.
Study design: Randomized controlled trial. 

Methods: 44 parents were randomly assigned to the intervention group (performing relaxation for 8 weeks, n=19) and control group (n=25). Pre-post measurements included cortisol levels, lifestyle characteristics, perceived stress, perception of health and parenting stress.

Results: A statistically significant decrease in perceived stress (from 27.21 to 19.00, p=0.001) as well as in parenting stress (from 85.79 to 73.68, p=0.003), was observed in the intervention group. A statistically significant difference was found in perceived stress between the two groups after the intervention (Dmean=6.64, p=0.010). No significant difference was revealed between or within groups in cortisol levels. Significant improvement was reported by the subjects of the intervention group in various lifestyle parameters.

Conclusions: Relaxation techniques seem to have a positive impact on stress and on various lifestyle factors in parents of children and adolescents with DT1. Future research on long-term benefits of an intervention program comprising of various relaxation schemes is warranted.

 

http://www.explorejournal.com/article/S1550-8307(13)00343-1/abstract

 

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

«Ανοιχτές ομάδες έκφρασης σε συνθήκες κρίσης σε Ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου». Ανάρτηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2003

 

«Ψυχιατρικά τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία - Μεταρρύθμιση 2003. Προβλήματα και προοπτικές». Ανάρτηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο. Θεσσαλονίκη, 7-9 Φεβρουαρίου 2003

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

 

2008 - Δημοσίευση συνέντευξης με θέμα «Το στρες των εξετάσεων και η αντιμετώπισή του» στην τοπική εφημερίδα Περισκόπηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Συγγραφικό έργο