Ειδικές τιμές:

Έκπτωση 30% παρέχεται σε φοιτητές, ανέργους και ημιαπασχολούμενους (κόστος συνεδρίας: 30 ευρώ)

Αντίτιμο για συνεδρίες εκτός ωραρίου λειτουργίας (Σάββατο, αργίες): 50 ευρώ

  • Ατομικές συνεδρίες ενηλίκων:  35 ευρώ
  • Οικογενειακές συνεδρίες:          40 ευρώ
  • Συνεδρία ζεύγους:                      40 ευρώ
  • Φοιτητές, άνεργοι κλπ.              30 ευρώ
  • Ψυχολογική αξιολόγηση            35 ευρώ
  • Διαδικτυακή συνεδρία                30 ευρώ

>

Τιμές